Tüketici Hakları

 

    TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 4077

    Kanun Kabul Tarihi: 23/02/1995

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 08/03/1995

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 22221

    BİRİNCİ KISIM: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

    AMAÇ

    Madde 1 - Bu Kanunun amacı, (...) kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Devamı için Tıklayınız

   

OtoYedekAvm.com © 2020