Şartlar & Koşullar

 

KULLANIM KOŞULLARI

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. OTO YEDEK AVM (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE’ de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2. İşbu kullanım koşullarını OTO YEDEK AVM gerektiği zaman değiştirebilir SİTE' ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, OTO YEDEK AVM  tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3. OTO YEDEK AVM  bu SİTE’ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

2. TANIMLAR

2.1. SİTE: OTO YEDEK AVM tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2. ÜYE: OTO YEDEK AVM ' den ürün/mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, OTO YEDEK AVM 'nıca üyelikleri onaylanarak OTO YEDEK AVM '  üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. "ÜYE adı" üyeye özeldir ve aynı "ÜYE adı" iki farklı ÜYE' ye verilmez.

2.3. KULLANICI: OTO YEDEK AVM , web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4. İÇERİK: SİTE’ de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.5. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle OTO YEDEK AVM arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.6. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’ nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.
 

3. HİZMETLERİN KAPSAMI


 

3.1. SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmak üzere; OTO YEDEK AVM ’ ye ait www.otoyedekavm.com adresinde satışa sunulan ürünlerin, taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından  ayıpsız olarak teslimidir.

3.3., SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE ’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. SİTE’ de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Hataların olmayacağı garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.2. SİTE’ de  Virüs ,kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’ nın ve ÜYE’ nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan OTO YEDEK AVM sorumlu değildir.

4.3. SİTE de mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE’ yi kullanma koşulları ile SİTE’ de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’ yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar.

OTO YEDEK AVM , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5. SİTE’ yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ ların ve ÜYE’ lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. KULLANICI ve ÜYE’ lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı OTO YEDEK AVM 'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.8. SİTE üzerinden KULLANICI’ lar ve ÜYE’ ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir.

KULLANICI’ lara ve ÜYE’ lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

5. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, OTO YEDEK AVM tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’ lar ve ÜYE’ ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’ yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. OTO YEDEK AVM , dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 

OtoYedekAvm.com © 2020